Početna Mapa sajta
 
Cliquez pour agrandirSemenski kukuruz u Evropskoj uniji Ponuda koja će ostati ograničena

Izuzetno slabi prinosi semenskog kukuruza 2012. u Centralnoj Evropi, zbog ekonomskih uslova, očitava se u velikom slabljenju evropske proizvodnje.   Uz ritam evropske ponude kvalitetne genetike, ovaj pad je doveo do veoma malih zaliha doza semenskog kukuruza na kraju poljoprivredne godine juli 2012/juni 2013.
 
Zbog toga je 2013. u Evropskoj uniji uveden program umnožavanja bez presedana : 188 000 ha od kojih, za tri glavna aktera, 77 500 ha u Francuskoj, 38 000 ha u Mađarskoj, 33 500 ha u Rumuniji, tj. ukupno + 14 % u odnosu na prethodni rekord iz 2012. Međutim, nove vremenske prilike su pogodile Mađarsku, a naročito Francusku koju su zadesile obilne padavine, nedovljno sunčanih dana i niske temperature. Tako su francuski i mađarski prinosi podbacili, a zalihe EU 28 će dakle biti delimično obnovljene.
 
Tako, s obzirom na evropsku tražnju kvalitetnih hibrida koja stalno raste, i koja se ne može osporiti, i s obzirom na predviđanja stabilnih površina pod kukuruzom u EU 28, ali koje ponovo raste u Istočnoj Evropi, ove zalihe su objektivno nedovoljne u pogledu obnavljanja sorti i komercijlnim ambicijama semenara.
 
Dve posledice :
· S jedne strane, ponovno sprovođenje programa umnožavanja u 2014, koji je verovatno sličan prethodnom program iz 2013 ;
· S druge strane, ponuda sorti semenskog kukuruza koja će biti ograničena i manja od očekivane naspram stabilne, tj. veoma aktivne tražnje Istočne Evrope.

 

 Novosti iz istočne Evrope
Kukuruz: prema izveštaju USDA, predviđa se izuzetna žetva

USDA (američko ministarstvo za poljoprivredu) je objavio 10. maja svoje prve bilanse za sledeću poljoprivrednu godinu u svom izveštaju o svetskoj ponudi merkantilnog kukuruza i potražnji za istim. Ove projekcije ukazuju na rekordnu svetsku proizvodnju kukuruza za poljoprivrednu godinu.
Optimizam je dakle prisutan kad je reč o kukuruzu, a USDA očekuje 966 Mt u svetu u 2013-2014. posle 857 Mt u 2012-2013,tj. rast od preko 12%. Skoro ceo rast se odnosi na Sjedinjene Američke Države, Kinu, Evropsku uniju i Ukrajinu. Američka proizvodnja bi trebalo da dostigne 359 Mt, a kineska 212 Mt.
USDA takođe potvrđuje rast proizvodnje kukuruza u Evropskoj uniji od 7 Mt u 2013-2014, tj ukupno 64 Mt naspram 57 Mt u 2012-2013 ; porast za Ukrajinu od 5 Mt a za Srbiju od 3.5 Mt. Kretanje ovih procena bi trebalo pratiti tokom narednih meseci.

Kakve su perspektive za kukuruz u centralnoj Evropi i istočnoj Evropi u 2013 ?

Tokom 2013, globalno stanje kukuruza zavisiće od meteoroloških uslova u sledećih nekoliko dana, od početka vegetacija i brzine isušivanja zemljišta.  Generalno gledano, može se reći za ovu godinu da su štete koje je zima nanela manje nego 2012.
U većini zemalja istočne Evrope (izuzev južne Rusije), čini se da je između 80 i 90% ozimih useva u dobrom stanju. Ali za veći deo površina (Poljska – Belorusija - zapadna Ukrajina, centar i sever -  centralna Rusija, Češka Republika – Slovačka i Mađarska), koje su pre nedelju dana još bile pod snegom, teško je bilo šta reći!  Setve prolećnih žitarica su tek počele sa kašnjenjem od 2 do 4 sedmice u odnosu na uobičajen vremenski raspored, što bi moglo da dovede do promene u izboru useva.
U Poljskoj, može se desiti da površine pod kukuruzom budu skoro iste kao i prethodne godine (1,07 Mha, merkantilnog kukuruza i stočnog kukuruza), jer je prošao optimalni period za setvu prolećne pšenice, ječma i ovsa. Dakle, izbor poljoprivrednika će moći ponovo da bude usmeren ka kukuruzu.
U Ukrajini, očekivana površina pod kukuruzom je oko 5 Mha, samo za merkantilni kukuruz. Kada je reč o ostalim žitaricama, površina pod ječmom, koja je opala u poslednjih deset godina ya 44 % (3,4 Mha tokom 2013. umesto 5,2Mha 2003.),  može još da se smanje, a površina pod šećernom repom će biti prepolovljena (200 000 ha umesto 400 000 ha 2012.).
U Rusiji, površina pod merkantilnim kukuruzom će porasti samo za 5% (tj. 100 000 ha) da bi se dostigla ukupna površina od oko 2,2 Mha. Uprkos padu setve šećerne repe i suncokreta, koji bi potencijalno mogli da ostave prostora kukuruzu, prednost bi se dala soji, prolećnoj uljanoj repici i proteinskim usevima.


© AGPM
Biljka - Podaci - Tržišta - Seme - Agritel