Novosti

CATEGORY_IMAGE

pdfagritel23_serb.pdf376.99 KB

Kao što se poslednjih dana i pominje porast cena kukuruza se nastavlja u Ukrajini u rasponu od 190 do 200 $/t FOB Odesa. Ovog proizvoda je sve manje na početku ove letnje sezone (leto počinje 1. juna u Ukrajini) posle maja koji je bio obeležen drastičnim padom utovarenih količina od 0,68 Mt u odnosu na 1,88 Mt u aprilu. Ovaj najniži nivo bi trebalo da utiče na veliko smanjenje aktivnosti isporuka iz ukrajinskih luka narednih meseci.

>>

Zapišite u svoj kalendar: prvi Evropski kongres o sirku, Bukurešt, Rumunija, 3-4. novembar 2016

Povezuje produktivnost, poštovanje životne sredine i očuvanje izvora vode. Prvi Evropski kongres o sirku objediniće stručnost svih evropskih i međunarodnih aktera iz ovog sektora.

>>

CATEGORY_IMAGE

MAIZINFO54_SERB.pdf146.94 KB

1. Semenski kukuruz 2015 : teški uslovi za useve, ali zadovoljavajuća proizvodnja u pogledu setve 2016

2. Ukrajina, evropski lider u proizvodnji kukuruza – važan klijent francuske mreže

3. « Diagnostika problema sa kukuruzom » : raspoloživo na ruskom

4. COP 21 : doprinos kukuruza smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte

Francuska je već godinama prva zemlja izvoznica semenskog kukuruza. Francuska proizvodnja, koja ispunjava stroge standarde sertifikacije, je poznata po svoom kvalitetu. Zahvaljujući bogatoj i raznovrsnoj ponudi sorti, Francuska može zadovoljiti zahteve svih poljoprivrednih proizvođača. Ovo mesto lidera se učvrstilo uz povećanje broja programa umnožavanja koji su sprovođeni iz godine u godinu.

>>

Da li ste znali?

7% površina kukuruza EU-28 namenjeno je proizvodnji biogasa

© 2016 kukuruz.eu. Sva prava zadržana.
Design by: Printomato