Novosti

pdfmaizinfo50_serb.pdf103.19 KB

  • Semenski kukuruz u Evropi : rekordan plan za  bolju raspoloživost kvalitetnog semena

  • Optimizirati svoju žetvu merkantilnog kukuruza (Tehničko uputstvo Arvalis – FNPSMS)

pdfagritel33_serb.pdf49.73 KB

Tokom prošle nedelje, uslovi za uspevanje kukuruza u centru i na istoku Ukrajine, a i s druge strane rusko-ukrajinske granice su se pogoršali. Iako je sada još teško proceniti uticaj ovog pogaršanja na nacionalnu proizvodnju, izvesno je da  će na nivou ovih regiona biti gubitka potencijala od 5-10%.

>>

pdfCP_131209_serb.pdf31.68 KB

Izuzetno slabi prinosi semenskog kukuruza 2012. u Centralnoj Evropi, zbog ekonomskih uslova, očitava se u velikom slabljenju evropske proizvodnje.   Uz ritam evropske ponude kvalitetne genetike, ovaj pad je doveo do veoma malih zaliha doza semenskog kukuruza na kraju poljoprivredne godine juli 2012/juni 2013.

>>

USDA (američko ministarstvo za poljoprivredu) je objavio 10. maja svoje prve bilanse za sledeću poljoprivrednu godinu u svom izveštaju o svetskoj ponudi merkantilnog kukuruza i potražnji za istim. Ove projekcije ukazuju na rekordnu svetsku proizvodnju kukuruza za poljoprivrednu godinu. Optimizam je dakle prisutan kad je reč o kukuruzu, a USDA očekuje 966 Mt u svetu u 2013-2014. posle 857 Mt u 2012-2013,tj. rast od preko 12%.

>>

Dokazi o značaju kvalitetne genetike. Tokom četiri dana, od 24. do 27. septembra 2013, u Bačkoj Topoli, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i Pančevu predstavljana su ispitivanja sorti kukuruza. Da bi se dokazao značaj kvalitetne genetike, predstavljena je 21 sorta hibrida kukuruza semenskih proizvođača - Syngenta, Euralis, RAGT, Maïsadour, Limagrain, Dekalb, Caussade, koje su upoređene sa lokalnim hibridima.

>>

Da li ste znali?

Jeden hektar kukuruza proizvodi dvostruko više kiseonika nego hektar šume

© 2014 kukuruz.eu. Sva prava zadržana.
Design by: Printomato