Novosti

CATEGORY_IMAGE

pdfagritel47_serb.pdf60.84 KB

Radovi na berbi se približavaju kraju sa skoro 95 % požnjevenih površina kako u Rusiji tako i u Ukrajini. Rezultati koje su saopštile vlasti potrvrđuju prethodna predviđanja i to 13,5 i 22 Mt.

>>

Tuluz će biti domaćin sledećeg izdanja Dana kukuruza 17. i 18. novembra. Ovaj godišnji događaj okuplja Udruženja raznih instanci mreže (CEPM, AGPM Maïs Doux, AGPM Maïs Semence, Section Maïs UFS, Irrigants de France, Amicale «MAIS», FNPSMS). Konferencija na temu "Upravljanje rizicima .... obezbeđenje budućnosti" označiće kraj ovih dana.

Http://journeesmais.agpm.com/

CATEGORY_IMAGE

MAIZINFO53_SERB.pdf650.3 KB

  1. Evropske površine pod kukuruzom potvrđuju svoju relativnu stabilnost u 2015.
  2. Dovoljno raspoloživih količina kvalitetnog semena
  3. Kazahstan : « velika » budućnost za kukuruz ?
  4. 4 Internet sajta za proizvođače kukuruza iz centralne i istočne Evrope

Francuska je već godinama prva zemlja izvoznica semenskog kukuruza. Francuska proizvodnja, koja ispunjava stroge standarde sertifikacije, je poznata po svoom kvalitetu. Zahvaljujući bogatoj i raznovrsnoj ponudi sorti, Francuska može zadovoljiti zahteve svih poljoprivrednih proizvođača. Ovo mesto lidera se učvrstilo uz povećanje broja programa umnožavanja koji su sprovođeni iz godine u godinu.

>>

Da li ste znali?

7% površina kukuruza EU-28 namenjeno je proizvodnji biogasa

© 2015 kukuruz.eu. Sva prava zadržana.
Design by: Printomato